Workshop komunitního mapování pro knihovníky

Akce byla zrušena!

Kurz je pořádán s finančí podporou Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Pondělí 26. března 2018 v 9 hodin

Lektor: Mgr. Tomáš Štefek, KISK FF MU

Obsah:                      

Pomocí techniky komunitního participativního mapování se můžete podívat na vazby mezi různými aktéry komunitního i veřejného života ve vaší obci a společně hledat smysl vzájemné spolupráce. Můžete také na lokální úrovni společně přicházet na to, jaké vlastně místo zaujímá knihovna v obci a jakou roli by mohla hrát při zlepšování kvality života a řešení problémů lidí. 
 
Na semináři se naučíte tuto techniku používat v praxi, odejdete se zárodkem vlastní komunitní mapy i tipy na další možné spojence a uděláte významný krok k ukotvení knihovny v obci mezi radnici, školu, kulturní dům, hospodu a další.
 
Závěrečná část setkání bude věnována pozvání do mentorského a vzdělávacího programu Inkubátor sociáních inovací. Dozvíte se, co všechno program obnáší a jak vyplnit přihlášku, pokud byste se rozhodli přihlásit. (Zmapování komunity je jednou ze stěžejních částí přihlášky.)
 
“Knihovny nejsou izolovanými institucemi, naopak: tvoří spolupracující síť, kterou reprezentuje každý knihovník obsluhující svého čtenáře. Neopírají se však jen o spolupráci mezi sebou; hledají synergii s dalšími subjekty veřejného života: s kulturními, vzdělávacími i jinými institucemi, občanskými aktivitami i veřejnou správou.” Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 - 2020
 
 
 
 
 

Přihláška (Vaše jméno se v seznamu přihlášených účastníků objeví do 5 min.)


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 1 vyučovací den - 6 hodin

Počet účastníků: 30 osob

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482412124, stankova@kvkli.cz

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, malý poslechový sál ve 4. patře

Organizační pokyny: Kurz je pro účastníky zdarma. Pro účastníky bude k dispozici sociální zařízení, v průběhu kurzu bude připraven čaj a káva. 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj