Gramatiku známe všichni, tak proč neznáme typografii?

Středa 2. května 2018 od 9 hodin

Lektor: Ing. Petr Michal

Učitel na Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí, spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání, působil jako technolog tisku v tiskárně ve Zlíně.

Obsah:                     

  • čím se zabývá typografie a jaká jsou její pravidla
  • cit při tvorbě obsahu
  • pojem zlatý řez a jeho aplikace
  • časté typografické chyby

„Typografie je podoborem polygrafie, zabývající se tím, jak má výsledná tiskovina vypadat. Důraz je kladen především na výběr správného typu písma, dobrou orientaci v daném textu, jeho čitelnost a estetičnost.”

 

Přihláška (Vaše jméno se v seznamu přihlášených účastníků objeví do 5 min.)


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 3 hodiny

Počet účastníků: maximálně 40 osob

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482412124, stankova@kvkli.cz

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, malý poslechový sál ve 4. patře

Organizační pokyny: Kurz je pro pracovníky knihoven Libereckého kraje bezplatný.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj