Mediální gramotnost pro knihovníky

Pořádá SKIP a NK ČR s finanční podporou nadace OSF

Čtvrtek 7. června 2018 od 10 hodin ve Velkém sálu Krajské vědecké knihovny v Liberci

Lektoři: Pavlína Mazáčová, Bedřich Musil, Vojtěch Bruk, Michaela Slussareff, Vlasta Urbanová, Karel Strachota, Jára Valůch

Podrobné medailonky lektorů si můžete přečíst zde.

 

Obsah:               

Seminář mediální gramotnosti je jednou z aktivit podporujících roli knihoven ve veřejném prostoru. Je sestaven ze dvou hlavních vzdělávacích modulů zohledňujících potřeby knihovníků  v mediálním vzdělávání. První modul, obsahově stěžejní, je zaměřen na rozvíjení mediální gramotnosti v oblastech, jako jsou orientace v mediálním prostředí, identifikace a třídění zdrojů informací nebo kritické posuzování mediálních sdělení v kontextu fake news. Druhý modul představuje možnosti využití mediálních témat ve vzdělávacích programech knihoven.     

Cíle semináře:

  • koncepčně a celorepublikově koncipované mediální vzdělávání
  • určeno především pro učící knihovníky, knihovníky ve službách a metodiky knihoven všech krajů ČR
  • podpora a posílení společenské zodpovědnost knihoven a participace knihoven na veřejném životě a ve veřejném prostoru
  • posílení erudice knihovníků v mediálních tématech (práce s informacemi a mediálními sděleními různého typu v různých prostředích - offline i online, obrana proti fake news, dezinformacím, hoaxům, osvěta)
  • podpora kompetencí knihovníků v mediálním vzdělávání cílových skupin uživatelů knihoven (didaktika a metodika mediálního vzdělávání)

 

Přihláška (Vaše jméno se v seznamu přihlášených účastníků objeví do 5 min.)


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 4 hodiny

Počet účastníků: není omezen

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482412124, stankova@kvkli.cz

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál ve 2. patře

Organizační pokyny: Kurz je pro pracovníky knihoven Libereckého kraje bezplatný

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj