Týden knihoven 2018

1. - 7. října 2018

22. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje 22. ročník akce Týden knihoven v termínu 1.-7. října. Téma letošního Týdne knihoven je LOKÁLNÍ HISTORIE.

Manuál knihovníka pro úspěšné přežití letošního TÝDNE KNIHOVEN s názvem LOKÁLKA připravila pracovní skupina Sekce veřejných knihoven SKIP a je ke stažení na - https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/lokalka

Zaregistrujte své akce prostřednictvím registračního formuláře

Ke stažení:


Na webové stránce SKIP:

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj