Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

Pátek 26. října od 9 hodin

v Krajské vědecké knihovně v Liberci, počítačová učebna v -4. patře               

 

Program:

  • GDPR, ochrana osobních údajů v knihovnách                           
  • Soutěž vesnice roku a Knihovna roku 2018
  • Informace z jednání regionálního výboru SKIP
  • Statistické výkazy knihoven za rok 2018
  • Dotační program VISK 3 na rok 2019
  • Tritius
  • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky 
  • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost v roce 2019
  • Informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, akce
  • Diskuse, výměna zkušeností

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj