Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka 2018/2019

11. ročník projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

SKIP ČR vyhlašuje jedenáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. 

Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky dětí. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna, která musí být institucionálním členem SKIP ČR, ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. V období od listopadu 2018 do května 2019 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz - Kde se nosí krky.

Knihovnám a školám nabízímě možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu 20 Kč. Tento údaj bude uveden v přihlášce do projektu, prosíme o jeho vyplnění.

Harmonogram projektu:

  • Vyhlášení projektu listopad - 2018
  • Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2019
  • Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu - 30. 4. 2019
  • Distribuce knih - 2. polovina května 2019
  • Slavnostní ukončení projektu v Praze - 1. týden v červnu 2019
  • Slavnostní předávání knih v regionech - do konce června 2019

Bližší informace a přihláška na webu SKIP

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné.

Přihlášení do konference Andersen

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj