Systém dodávání dokumentů Získej

Pořádá Servisní centrum Získej za finanční podpory Ministerstva kutlury v rámci programu VISK 8B

Úterý 5. února 2019 od 9 hodin v počítačové učebně Krajské vědecké knihovny v Liberci

 

 

 

Pozvánka:

Srdečně Vás zveme na seminář, který Vás prakticky seznámí s novým systémem dodávání dokumentů meziknihovních služeb ZÍSKEJ. Seminář je určen všem, kteří vykonávají MVS či se metodicky na této službě podílí.

Program semináře nabídne v prvním bloku to podstatné z vývoje, budoucnosti a smluvním rámci této služby. Druhý blok bude zaměřen čistě prakticky s ukázkami konkrétních modelových situací, které mohou nastat. Vše si společně vyzkoušíme. Každý z účastníků obdrží tištěné materiály.

Seminář je pro účastníky zdarma.

Seminář je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu VISK 8B.

 

Program:               

  • Vznik, vývoj, současnost a budoucnost portálu ZÍSKEJ

  • Smluvní rámec služby ZÍSKEJ

  • Servisní centrum ZÍSKEJ

  • Funkce portálu ZÍSKEJ

  • Závěr, diskuze

Úvodní prezentace, hlavní prezentace ze školení

Přihlašování bude probíhat přes krajskou metodičku PhDr. Michaelu Staňkovou, pište na stankova@kvkli.cz 


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 6 hodin

Počet účastníků: maximálně 16

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482412124, stankova@kvkli.cz

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na -4. patře

Organizační pokyny: Kurz je pro pracovníky knihoven Libereckého kraje bezplatný

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj