Březen měsíc čtenářů 2019

vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) také v roce 2019 po desáté. 

Informace o akci na stránkách SKIP

Zaregistrujte svou knihovnu

Čtenář roku 2019

V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou tradici – oceňování  nejlepších čtenářů. Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Celostátní Čtenář roku je každoročně vyhlášen při předávání cen Magnesia Litera. 

Uvítali bychom, kdyby knihovny v rámci BMČ 2019 oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku". Podle loňského průzkumu čtenářství se opět prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži a my chceme muže ve čtenářství podpořit! V průběhu března 2019 budou vybráni čtenáři muži se zajímavým “čtenářským příběhem” nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 7. 4. 2019.

Kritéria pro Čtenáře roku:

  • pravidelné půjčování knih
  • účast na akcích knihovny
  • půjčit si nejvíce knih v minulém roce (toto může být pomocné kritérium)

Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle těchto základních kritérií zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro svého čtenáře muže.

Více v článku Čtenář Libereckého kraje roku 2019

Biblioweb 2019

 

 

Dvacátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven. Ve své kategorii mohou soutěžit všechny typy knihoven. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Soutěž je podporována Asociací krajů ČR.

Všechny potřebné informace o akci na stránkách SKIP

Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem je vždy vyvrcholením Března měsíce čtenářů, tento rok se bude konat v pátek 29. března 2019. 

Více informací přímo na stránce akce

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj