Jak používat Wikipedii při výuce

Pořádáno za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu VISK 2 a ve spolupráci s Wikimedia ČR

Úterý 14. května 2019 od 10 hodin v počítačové učebně Krajské vědecké knihovny v Liberci

 

 

 

Lektoři: Vojtěch Veselý (lektor a metodik Wikimedia ČR) a Jan Holeček (lektor)

 

Pro koho je kurz určen?

Vítáni jsou knihovníci, kteří:

  • se v rámci své náplně činnosti zabývají tvorbou vzdělávacích programů pro školy
  • mají pozitivní vztah k technologiím
  • rádi si vyčlení 1-2 hodiny na přípravu před kurzem

Obsah kurzu:

V rámci vzdělávacího programu Uč (s) Wiki vám představíme základní (technické) funkce Wikipedie a pomocí příkladů dobré praxe ukážeme, jak je lze využívat jako nástroj pro rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti. Čeká nás:

  • diskuze a zodpovídání dotazů na témata nastudovaná v rámci domácí přípravy
  • seznámení se s příklady dobré praxe využívání Wikipedie, které pedagog může zařadit do výuky
  • seznámení se s příklady dobré praxe - účastníci si sami zažijí aktivitu v roli žáků

Před seminářem bude potřebná samostatná příprava v délce zhruba 1-2 hodin a počet míst je omezený, zvažte prosím pečlivě svou účast!

Více informací o vzdělávacím programu Uč (s) Wiki

Seminář je pro účastníky zdarma.

Přihláška


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 5 hodin

Počet účastníků: maximálně 10

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482412124, stankova@kvkli.cz

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na -4. patře

Organizační pokyny: Kurz je pro pracovníky knihoven Libereckého kraje bezplatný

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj