Tvorba prezentací ve volně dostupném softwaru Prezi

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Úterá 8. října 2019

Lektorka: Eliška Červenková

Kontakt: e-mail lektorkaE@gmail.comhttp://www.elaaos.cz/

Prezi je cloudový prezentační software a nástroj pro vytváření prezentací. Oproti standardně používanému PowerPointu netvoří prezentaci jednotlivé snímky, ale celý obsah se nachází na jedné ploše, kam uživatel zaznamenává své poznatky do myšlenkové mapy. Prezentace vytvořená v tomto programu je velmi efektní, neboť neustálé prostorové efekty při přesouvání mezi jednotlivými částmi prezentace pomáhají udržet pozornost publika.

Na ukázky prezentací je možné se podívat zde


Přihláška


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu:  vyučovací den - 5 hodin

Počet účastníků: 9 -14 osob

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel. 482412124, stankova@kvkli.cz


Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj