Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

Pátek 17. května od 9 hodin

v Krajské vědecké knihovně v Liberci, malý sál ve 4. patře               

 

Program:

  • Změny ve statistikách od roku 2019 – evidence akcí
  • Bookstart
  • Česká knihovna 
  • Informace z RV SKIP Libereckého kraje
  • Tritius
  • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky 
  • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost v roce 2019
  • Informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, akce
  • Diskuse, výměna zkušeností, různé
 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj