Katalogizace v praxi

Pořádá Krajská vědecká knihovna v Liberci

Úterý 19. listopadu 2019 od 9 hodin v počítačové učebně Krajské vědecké knihovny v Liberci

Lektorka: Mgr. Veronika Švejdová, vedoucí oddělení katalogizace KVK v Liberci

Program:               

  • Krátký úvod do FRBR
  • Současné problémy v katalogizační praxi (jmenná a věcná katalogizace)
  • Spolupráce se Souborným katalogem
  • Katalogizační dotazy
  • Důležité zdroje pro práci katalogizátora
Kurz je určen spíše pro ty, co již katalogizují, a chtějí si některé oblasti ujasnit. Před seminářem je možné zaslat případné dotazy lektorce na adresu svejdova@kvkli.cz
 

Přihláška


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 5 hodin

Počet účastníků: maximálně 20

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482 412 124, stankova@kvkli.cz

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na -4. patře

Organizační pokyny: Kurz je pro pracovníky knihoven Libereckého kraje bezplatný

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj