E-knihy v praxi českých knihoven

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Pátek 1. listopadu 2019 od 9 hodin 

Lektor: Ing. Jiří Pavlík

 

Program:

Cílem kurzu je uvést účastníky do problematiky e-knih, seznámit je s dobrou praxí v rámci českých i zahraničních knihoven, užívanými technologiemi i platnou legislativou. Osvětleny budou základní pojmy z oblasti e-knih/e-výpůjček, bude představena aktuální nabídka e-knih/e-výpůjček pro knihovny i nabídka volně dostupných e-dokumentů. Účastníci se seznámí s novými technologiemi a trendy u e-knih, výhodami i nevýhodami půjčování. Podrobně budou představeny výpůjčky e-knih eReading/Palmknihy, předplatné e-knih na platformě BOOKPORT, nabídka e-knih na platformě EBSCO eBooks včetně možnosti nákupu e-knihy formou evidence-based-aquisition.
 

Přihláška (Vaše jméno se v seznamu přihlášených účastníků objeví do 5 min.)

 

Prezentace z přednášky


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 1 vyučovací den - 5 hodin

Počet účastníků: není omezen

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482 412 124, stankova@kvkli.cz

Kurz je v souladu s podmínkami programu VISK 2 určen výhradně pro pracovnice / pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný.

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, malý sál ve 4. patře

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj