Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

Pátek 25. října od 9 hodin

v Krajské vědecké knihovně v Liberci, počítačová učebna v -4. patře               

 

Program:

  • Bookstart
  • Metodické příručky a standardy na 1 místě
  • Informace z RV SKIP Libereckého kraje
  • Statistické výkazy za rok 2019
  • Zlatý fond literatury
  • Dotazníky, šetření, ankety k činnosti knihoven 
  • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky 
  • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost v roce 2020
  • Informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, akce
  • Diskuse, výměna zkušeností
 

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj