Březen měsíc čtenářů 2020

vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) také v roce 2020 po jedenácté. 

Zaregistrujte svou knihovnu: 

Registrační formulář.  Podrobné informace, náměty na pořádání akcí, najdete na stránce SKIP věnované Březnu měsíci čtenářů 2020.


Čtenář roku 2020 - Učitel/učitelka

V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou tradici – oceňování  nejlepších čtenářů. 

V roce 2020 budeme čtenáře roku vybírat  mezi učiteli a učitelkami, kteří jsou našimi aktivními čtenáři a současně s knihovnou úzce a velmi úspěšně spolupracují z titulu své profese. Chceme tím vyjádřit úctu k práci pedagogů i hluboké uspokojení ze společných projektů a aktivit, které společně vedou k podpoře čtenářství dětí školního věku. Spojení čtenáře roku s učiteli a učitelkami vnímáme také jako jeden ze způsobů, jak připomenout významné výročí J. A. Komenského a navázat na jeho odkaz.

Zaregistrujte se prostřednictvím výše uvedeného formuláře.

  • Liberecký kraj - vyhlášení v pondělí 23. března 2020 od 15 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci

V rámci krajského kola připravil regionální výbor tradičně velmi pěkný program i pěkné ceny. Popřemýšlejte o letošním čtenáři roku, oceňte spolupráci se školou / školami výběrem toho nejvíce spolupracujícího  pedagoga  a zúčastněte se krajského kola.

Noc s Andersenem - 27. března 2020 - termín se překládá zatím na 15. 5. 2020

bude vyvrcholením Března měsíce čtenářů. Více informací a registrační formulář na stránce www.nocsandersenem.cz

 

Ke stažení:

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj