Tvorba prezentací v programu PowerPoint pro mírně pokročilé

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Pátek 27. listopadu 2020 od 9 hodin 

Lektorka: Eliška Červenková

Kontakt: e-mail lektorkaE@gmail.comhttp://www.elaaos.cz/

Obsah:                      

  • příprava prezentace, prezentační metody, zásady při vytváření prezentací a jejich snímků
  • vytvoření nové prezentace z šablony, prázdná prezentace, možné motivy
  • práce se snímky - vkládání, odstraňování, přemisťování a kopírování
  • práce s textem - textová pole, formátování
  • práce s objekty - vkládání a úprava obrázků, tabulek a grafů
  • úprava vzhledu prezentace, efekty
  • příprava před prezentací - poznámky, podklady, tisk prezentace

Je možné, že vzhledem k současným událostem bude kurz uspořádán v online prostředí.

Přihláška (Vaše jméno se v seznamu přihlášených účastníků objeví do 5 min.)


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 1 vyučovací den - 5 hodin

Počet účastníků: 9 -14 osob

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482412124, stankova@kvkli.cz

Kurz je v souladu s podmínkami programu VISK 2 určen výhradně pro pracovnice / pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný.

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj