Nové překlady z německojazyčné literatury

úterý 24. listopadu 2020 v 10 hodin

Lektor: Jitka Nešporová

Jitka Nešporová vystudovala bohemistiku a překladatelství/tlumočnictví na FF UK, v roce 2014 obhájila disertační práci o překladatelském díle Ludvíka Kundery. Pracuje jako překladatelka z němčiny (knižně: C. D. Florescu, G. Geltinger, V. Kaiser, N. Kiesling, A. Overath, L. Tuor), literární redaktorka (Labyrint, Mladá fronta, Plus, Prstek) a moderátorka autorských čtení a literárních festivalů (Svět knihy, Literatura v parku).

 

Obsah kurzu:

 
 

 

Přihláška - registrační formulář

 

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál ve 2. patře

Délka kurzu: 2-3 hodiny

Počet účastníků: není omezen

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124, stankova@kvkli.cz

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj