"Jak to dělaj´ skladatelé"

beseda s turnovským rodákem 

středa 24. 9. 2014, 18.30 hodin 

host: Martin Hybler, studoval skladbu na Pražské konzervatoři a HAMU

 

Mnohé ze  skladeb dr. Martina Hyblera, nar. 1977, uvedli přední interpreti, jako např. Pražská komorní filharmonie, Pražské dechové okteto, klavírista Daniel Wiesner. Věnuje se též sbormistrovství, orchestrálnímu dirigování a hře na klavír. Besedu, vedenou spíše v odlehčeném popularizačním stylu, doplní sám host ukázkami ze své tvorby.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj