...Kde i smrt je čistá...

hudebně literární kompozice na motivy z děl A. de Saint-Exupéryho a Pierra Chevriéra, Paula Webstera a Julese Roye

 

úterý 24. 4. 2018, 17.00 hodin  

hosté: Stanislav Kubín, básník, esejista a spisovatel, Mgr. Benjamin Mlýnek

 

Interview mezi Antoine de Saint-Exupérym a novinářem zpracované formou scénického čtení.

Hudebně literární kompozice na motivy z děl A. de Saint-Exupéryho a Pierra Chevriéra, Paula Webstera a Julese Roye.

V roli novináře se představí liberecký básník, esejista a spisovatel Stanislav Kubín, který si jako hosta pro ztvárnění Exupéryho vybral Mgr. Benjamina Mlýnka. Téma odpovědnosti a oběti rezonuje celým dílem Antoine de Saint-Exupéryho. Smysl života a místo člověka v něm, tato všezahrnující hodnota, byla Exupérymu nade vše.

Svůj postoj pregnantně vyjádřil v knize Válečný pilot: "Silnější mohu být jen tehdy, naleznu-li sám sebe, své místo mezi lidmi. Když náš humanismus obnoví Člověka. Když k založení naší pospolitosti užijeme jediného nástroje, který je účinný - oběti."

 

pořádá: KVK v Liberci

malý sál (4. patro)

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj