Jak dopadne Brexit na Velkou Britanii a jak na ČR?

cyklus přednášek a diskuzí

úterý 23. 10. 2018, 18.00 hodin 

host: Mgr. Jitka Savin, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

Evropské otázky a odpovědi

pořádá: Eurocentrum Liberec ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj