Na půl cesty ven

představení organizace Most k naději a jí poskytovaných služeb

středa 10. 4. 2019, 17.00 hodin

pořádají: Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost, Vězeňská služba ČR a Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s KVK v Liberci

 

Představení organizace Most k naději a jí poskytovaných služeb: Protidrogový program v penitenciárních zařízeních Dům na půl cesty doprovázené kazuistikami.

lektoři: Mgr. Jana A. Koudelková, Most k naději, z.s., vedoucí K-centra Liberec, a Bc. Jiří Simeth,  vedoucí Domu na půli cesty

 

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj