Krajinné parky a zahrady Horní a Dolní Lužice

známé i neprávem opomíjené krajinné parky a zahrady Horní a Dolní Lužice a jejich historie

úterý 16. 4. 2019, 17.00 hodin 

host: Jana Vančatová

 

 

Přednáška představí známé i neprávem opomíjené krajinné parky a zahrady Horní a Dolní Lužice a jejich historii. Navštívíte krajinné parky v Bad Muskau (památka UNESCO) a Branitz, unikátní valounový park v Nochtenu, rododendronový park v Kromlau, rozárium ve Forstu nebo  barevná jezírka v Leknici v polské části Mužakovského parku.

pořádá: Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s. ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj