Marie Terezie - Jejímu veličenstvu s díky

Habsburkové jako živoucí a neustále inspirující rodina

úterý 7. 1. 2020, 18.00 hodin 

host: MUDr. Petr Minařík, lékař se zájmem o historii, kulturu a rockovou hudbu

 

HABSBURSKÝ ARCIDÓM V NAŠÍ HISTORII

Cílem prezentace je připomenout arcivévodkyni a císařovnu Marii Terezii.

Přednáška je rozdělena do tří částí:

První část se věnuje dětství a výchově Marie Terezie, jejímu vztahu s Františkem Štěpánem Lotrinským a v přehledu také válce o rakouské dědictví.

Druhá část představuje významné reformní osobnosti kolem Marie Terezie (Felbiger, Haugwitz, Kounic, Felbiger, Sonnenfels, Swieten) a klíčové reformy její vlády.

Třetí část sleduje podzim života císařovny a naplnění jejího osudu.

Přednáška je postavena populárně-naučnou formou. Ambicí není „objevovat neobjevené“, spíše představit Marii Terezii jako ženu a vládkyni, která je inspirací i pro naši dobu a existenci.

 

doba trvání přednášky: 75 minut a diskuse

formát přednášky: Microsoft Powwerpoint

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj