Padá to z nebe ...

beseda s Angelikou Ivanou Pintířovou - „Bůh je režisérem mého života, nutí mě překračovat hranice"

středa 29. 1. 2020, 18.00 hodin 

 

 

host: Angelika Ivana Pintířová, česká řeholnice, boromejka

 

Angelika Ivana Pintířová, česká řeholnice, boromejka, pracuje jako diecézní ředitelka pro Papežská misijní díla, je vychovatelkou ve výchovném ústavu.

Byla jednou z řádových sester, které pečovaly o prezidenta Václava Havla v závěru jeho života.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

Pořad je finančně podpořen z Fondu vzdělávání.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj