Vyhlídky Českého ráje

osvědčení průvodci nás zavedou na místa známá i neznámá

středa 4. 3. 2020, 17.00 hodin  

hosté: Jan Pikous a JUDr. Marek Řeháček

 

 

vstupné: 20 Kč

pořádá: Liberecká vlastivěda ve spolupráci s KVK v liberci

velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj