Nové Město pod Smrkem v letech 1945 - 1989:

Poválečné osudy města a jeho obyvatel

Absolventi katedry historie ve světě vědy

úterý 22. 11. 2016, 16.30 hodin 

přednášející: Mgr. Tomáš Hnilička (Technické muzeum Liberec)

 

Přednáška bude věnována vývoji Nového Města pod Smrkem od konce druhé světové války do tzv. sametové revoluce. Pozornost bude věnována poválečnému odsunu obyvatel německé národnosti, politickému vývoji a správě obce, každodennímu životu, stavebnímu rozvoji, výchově a vzdělávání, kultuře, sportu, podnikání a službám, zemědělství, lesnictví či průzkumům bohatství nerostných surovin v okolí.

pořádá: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj