Knihovna – věc veřejná

panelová diskuze na téma budoucnosti knihoven, jejich postavení v životě obce a významu v životě obyvatel regionu

čtvrtek: 3. 5. 2018 od 14.00 do 16.00 hodin 

hosté: hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, radní Libereckého kraje Květa Vinklátová pověřená řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, náměstek primátora statutárního města Liberec Ivan Langr, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR Vít Richter, předsedkyně Regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje Dana Kroulíková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanka Konvalinková

 

Využijte příležitosti a přijďte diskutovat. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Společně se pokusíme hledat odpovědi na otázky týkající se postavení knihoven v životě obce a jejich významu v životě obyvatel regionu. Knihovny usilují o to, být nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci. Budeme rádi, když nám svým názorem pomůžete. Přijďte nám i Vy říci svůj názor. 

Diskuzi moderuje David Hamr, redaktor Českého rozhlasu Liberec.

Více na https://www.knihovna-vec-verejna.cz/   

PROGRAM:                                                                               

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj