Festival dětského čtenářství

pro návštěvníky festivalu je připraveno mnoho besed s autory a tvůrci dětských knih, výtvarné dílny či scénická čtení LiStOVáNí

středa 6. 6. – čtvrtek 7. 6. od 9.00 do 17.00 hod., pátek 8. 6. od 9.00 do 15.00 hod. 

pořádá: Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci, spolek ve spolupráci s KVK v Liberci, SML Liberec, TU v Liberci,  Libereckým krajem, Zoo Liberec a Oblastní galerií v Liberci

 

 

Dětem nabídneme nejen výstavy ilustrátorů knih oceněných Zlatou stuhou, ale i besedy se třemi desítkami autorů, tradiční Listování – divadlo s knihou v ruce, velkou čítárnu nakladatelství Albatros, výtvarné dílny, které budou i v Severočeské galerii. Dílny připravíme tak, aby je mohly navštívit děti i mimo objednávku škol.

Letos se podaří vydat festivalovou knížku, kterou si děti v dílnách budou moci dotvářet a bezplatně odnést domů. Návštěvníci, kteří se zúčastní Festivalu dětského čtenářství, mohou pak za zvýhodněnou cenu navštívit i Libereckou ZOO.

Festivalové vstupné pro děti zůstává stejné, jako každý rok 10,- Kč. V prostorách Lidových sadů bude dostatečně zabezpečeno občerstvení a pro školy ze vzdálenějších míst Libereckého kraje bude možné objednat i skupinové obědy.

Těšíme se na červnové setkání s Vámi.

Za Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci, spolek

Dagmar Helšusová, předsedkyně

Doprovodný program veletrhu bude kromě Lidových sadů a Oblastní galerie Liberec probíhat po celé tři dny dopoledne také v čítárně Knihovny pro děti a mládež.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj