ODPOLEDNÍ PROGRAMY

Se svými literárními pokusy můžeš přicházet na pravidelná setkání „Literárního klubu“. Zkušení lektoři Oto Dymokurský a Hana Langrová, ale i tví kamarádi – začínající spisovatelé a básníci – ti pomohou rozvinout tvůj literární talent. V 16.00 hodin se scházejí žáci ZŠ a nižších ročníků gymnázia, v 17.00 hodin pak středoškoláci a vysokoškoláci. Zajišťuje Helena Kovalová, koná se v Knihovně pro děti a mládež.

V kroužku nazvaném „Z pohádky do pohádky“ společně čteme, hrajeme si a tvoříme. Vhodné pro předškolní a nejmladší školní děti. Koná se v Knihovně pro děti a mládež.

Stolní i jiné rozmanité hry, hádanky, rébusy, hlavolamy… nabízí „Mozkohraní aneb kdo si hraje, nezlobí“. Vede Renata Svobodová, koná se v Hudební knihovně.

„Vrátka k muzice“ zvou předškolní a mladší školní děti na veselé muzicírování, tančení a povídání do království, které se odemyká houslovým klíčem. Vede Anna Volfová, koná se v Hudební knihovně.

Každý program se koná jednou za měsíc v úterý od 16.00 hodin; konkrétní termíny včas zveřejňujeme v programu knihovny a na jejím webu. Na Vrátka k muzice a Mozkohraní je potřeba se předem přihlásit na tel. čísle 482 412 165. Vstup zdarma.

 

2012 © All rights reserved - KVKLI | Autor ilustrací - Ivan Antoš | Created by CATCHEXCEPTION s.r.o.