Oni a my - klady a zápory smíšeného manželství

křest, autorské čtení

pátek 5. 4. 2013, 16.30 hodin

pořádá: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Srdečně Vás zveme na křest knihy romské autorky Heleny Patyiové, který se uskuteční v pátek 5. dubna od 16.30 ve velkém sále knihovny.

Paní Patyiová napsala knihu Oni a my/Klady a zápory smíšeného manželství. Je to jistě zajímavé téma a paní Patyiová dovede o svém životě i poutavě vyprávět.

Křest knihy bude spojen i s autorským čtením.

V pátek 5. dubna se v Krajské vědecké knihovně konal křest knihy Oni a my autorky Heleny Patyiové. Tímto křtem byla uvedena do života knížka, která nevychází každý den. Knížka o životních osudech romské rodiny z Liberce, knížka popisující strasti společného a rozdílného života ve smíšeném manželství. Kniha v nákladu 900 kusů byla vydána s podporou Kulturního fondu Statutárního města Liberec a dále byla finančně podpořena dvěma soukromými sponzory, Mgr. Věrou Vohlídalovou a Ing. karlem Holomkem. Podíl na vzniku knížky má i Krajská vědecká knihovna v Liberci, ta se ujala redaktorské práce a přípravy grafického návrhu pro tisk.

Knížka je příspěvkem k odbourávání předsudků, je graficky upravena v elegantní černo-bílé kombinaci barev, aby symbolizovala nejen obsahem, ale i obalem vzájemné prolínání, ale i oddělování dvou etnik. Přečtením životních příběhů, které paní Patyiová vypráví, se čtenář majoritní společnosti dozví více o společnosti minoritní a uvědomí si naplno, že barva kůže není rozhodující. Rozhodující jsou vždy jen činy člověka, je-li dobrý nebo špatný, zda se stará o svou rodinu či ne, zda má či nemá zájem o dění ve společnosti. Je důležité, aby člověk společnosti něco přinesl, ne, aby ji pouze využíval - život paní Patyiové naplněný prací a péčí o rodinu je toho důkazem.

Paní Helena Patyiová je nesporně statečná žena a osobnost, která je důsledná a dokáže jít za svým cílem.

Kniha Oni a my bude distribuována do knihoven Libereckého kraje, do všech krajských knihoven v republice a do společností zabývajících se romskou problematikou. K dispozici bude též v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

B. Konvalinková

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj