Milan Ohnisko

pořad z projektu Spisovatelé do knihoven

pondělí 25. 9. 2017, 18.00 hodin 

pořádá: Asociace spisovatelů ve spolupráci s KVK v Liberci

 

Milan Ohnisko - básník, nakladatelský a časopisecký redaktor, editor a kulturní publicista, za normalizace disident a signatář Charty 77, překlady jeho básní vyšly knižně ve francouzštině a v polštině, sbírka Světlo v ráně získala cenu Magnesia Litera, ke čtení výběr: Světlo v ráně (2016)

Asociace spisovatelů a české knihovny připravují na rok 2017/2018 společný projekt autorských čtení. V každé, do projektu zapojené knihovně, proběhne od září 2017 do června 2018 deset autorských čtení.

Současná česká literatura je paradoxně pro mnoho čtenářů "země neznámá". Ve velkém množství klasické literatury, anebo i soudobé překladové literatury, obtížně hledá své publikum. Někdy se naráží na předsudek, že současná česká literatura za moc nestojí. Jsme  přesvědčeni o opaku. Téměř každý návštěvník knihovny zná jména jako Michal Viewegh nebo Kateřina Tučková, ale současná česká literatura je daleko bohatší a vrstevnatější.

Autoři zapojení do projektu, kteří toto bohatství a vrstevnatost dobře reprezentují:

  • Adam Borzič, básník a teolog, šéfredaktor literárního čtrnáctideníku Tvar, ke čtení: Počasí v Evropě (2013)
  • Petr Borkovec,  překladatel a básník, držitel Ceny Jiřího Ortena (1995) či německé Ceny Huberta Burdy (2001), ke čtení: Vnitrozemí (2005)
  • Petr Hruška, básník, literární vědec, pedagog, organizátor ostravského literárního života, držitel Státní ceny za literaturu (2013) a Ceny Jana Skácela (2009), ke čtení: Darmata (2013)
  • Petra Hůlová, prozaička, držitelka několika literárních ocenění včetně Magnesie Litery, Ceny Josefa Škvoreckého nebo Ceny Jiřího Ortena, ke čtení: Paměť mojí babičce (2002)
  • Ivana Myšková, česká spisovatelka a novinářka, za novelu Nícení byla nominována na cenu Česká kniha 2013 a Cenu Josefa Škvoreckého 2013, ke čtení: Bílá zvířata jsou velmi často hluchá (2017)
  • Milan Ohnisko, básník, nakladatelský a časopisecký redaktor, editor a kulturní publicista, za normalizace disident a signatář Charty 77, překlady jeho básní vyšly knižně ve francouzštině a v polštině, sbírka Světlo v ráně získala cenu Magnesia Litera, ke čtení výběr: Světlo v ráně (2016)
  • Martin Reiner,  básník, prozaik, nakladatel, organizátor kulturních akcí, držitel Magnesie litery (2014) a Ceny Josefa Škvoreckého (2014), ke čtení: Básník. Román o Ivanu Blatném (2014)
  • Jakub Řehák, básník, esejista, držitel Magnesie Litery za poezii (2013), ke čtení: Past na Brigitu (2012)
  • Karol Efraim Sidon (alias Chaim Cigan), dramatik, scenárista, prozaik, rabín, držitel Ceny Jiřího Koláře (1978), ke čtení: Altschulova metoda (2014)
  • Marek Šindelka, básník a prozaik, držitel Ceny Jiřího Ortena (2006) a Magnesie Litery za prózu (2012), ke čtení: Mapa Anny (2014)

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj