Slavnostní otevření Francouzské knihovny

Otevření Francouzské knihovny -  průběh večera

Slavnostního otevření sekce francouzské literatury v KVK v Liberci se zúčastnilo asi třicet pozvaných hostí, představitelů společenského a kulturního života Liberce a Jablonce nad Nisou. Poté, co ředitelka KVK v Liberci Blanka Konvalinková všechny přivítala, si přítomní poslechli houslovou úpravu skladby Kolombína tančí od Bohuslava Martinů v podání žákyně ZUŠ v Liberci. Statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lidie Vajnerová a náměskyně ministra kultury, mládeže a tělovýchovy ČR  Eva Bartoňová pohovořily o významu francouzského jazyka a kultury, s projevy o právě uzavřené spolupráci vystoupili i zástupci tří spolupracujících organizací, ředitelka KVK v Liberci Blanka Konvalinková, ředitelka Alliance française de Liberec Klára Vyskočilová a Olivier Jacquot, ředitel Francouzského institutu v Praze, který zároveň předal knihovně nové francouzské publikace. Eva Jiřičková, první prezidentka Alliance française de Liberec, zavzpomínala na počátky působení této organizace v Liberci. Hosté se pak odebrali do Studijní knihovny, kde Blanka Konvalinková, Olivier Jacquot a prezident Alliance française de Liberec Miroslav Mach společně přestřihli pásku a symbolicky tak zahájili provoz Francouzské knihovny a všichni si společně připili na její zdar.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj