Už jsem čtenář aneb knížka pro prvňáčka

PasováníV pátek 8. června 2012 jsme slavnostně uvedli do Řádu čtenářského 99 prvňáčků. První slavnost se odehrála v ZŠ Česká. Očekávaly nás děti z 1. A, 1. B a 1. C spolu se svými učitelkami paní Palubovou, paní Beránkovou a paní Soukupovou. V úvodu nám zazpíval několik písniček sbor Kopretina. Po té nám děti dokázaly, že už umí číst a můžou se stát členy Řádu čtenářského. To už se aktu ujala Rytířka krásného slova Lucka Bezděková. Každá třída přednesla slavnostní slib, který děti také ztvrdily svým podpisem, a nakonec byly všechny děti pasovány Rytířkou Luckou a dostaly Knížku pro prvňáčka (letos vydal knížku „pro radost prvňáčkům“ Stanislav Juhaňák z nakladatelství TRITON, knížka se jmenuje Školníci a autorsky se na ní podíleli Miloš Kratochvíl a Renáta Fučíková) a pasovací glejt. V ZŠ Kaplického nás čekala paní učitelka Prokophová spolu se svými 29 prvňáčky. Slavnostního aktu na této škole se zúčastnili také pan ředitel školy Mgr. Pavel Zeronik a paní ředitelka knihovny Mgr. Blanka Konvalinková. Po úvodních proslovech se opět slova ujala Lucka Bezděková. Vyzkoušela, zda se děti umějí starat o knížky, co se naučily v knihovně a zda znají abecedu. Při vlastním aktu pasování tentokrát dostávaly děti také šerpy s nápisem Čtenář roku 2012.  

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj