Komponovaný večer příznivců hospicové péče

komponovaný pořad

pondělí 25. 3. 2013, 18.00 hodin

pořádá: Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s. 

Během večera bude promítnut dokument Hledání dobré smrti s následným povídáním o tom, jak to vypadá, když přicházíme do rodiny, jak můžeme pomoci umírajícícmu i jeho blízkým.

 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj