Efektivní studium a výzkum s databází Academic Search Complete

seminář

středa 10. 4. 2013, 10.45 - 11. 45 hdin

host: Pavel Synek, EBSCO Publishing

Prezentace databáze Academic Search Complete.

pořádá: EBSCO Publishing a KVK v Liberci

Pozvánka

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj