Veletrh dětské knihy v Liberci: Kouzelný svět příběhů

knižní veletrh, zaměřený na dětskou literaturu

od 8. do 10. června 2017 

pořádá: Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci

 

Ve dnech 8. – 10. června 2017 proběhne v prostorách Kolosea 11. ročník Veletrhu dětské knihy v Liberci.

Besedy s autory, výtvarné dílny, divadlo s knihou v ruce, výstavy, prodej dětských knih s nakladatelskou slevou.

Veletrh je tradičně pořádán se záměrem podpořit rozvoj dětského čtenářství, které je základem dobrého vzdělávání.

Program veletrhu 

Vstupné do prostoru areálu je pro děti 10 Kč, pro dospělé 30 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj