Evropský den jazyků 

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

pondělí 25. 9. 2017, 8.00 - 14.30 hodin

pořádají: Gymnázium a SOŠPg v Liberci, Eurocentrum Liberec, Europe Direct Liberec a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje ve spolupráci s KVK v Liberci 

 

V celé Evropě se už od roku 2001 z iniciativy Rady Evropy každoročně slaví Evropský den jazyků (26. září). Cílem Evropského dne jazyků je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

Liberec se v letošním roce připojí k celoevropským oslavám už po deváté. S podporou a pomocí Krajské vědecké knihovny v Liberci připravily Gymnázium a SOŠPg v Liberci, Eurocentrum Liberec, Europe Direct Liberec a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje u příležitosti Dne jazyků akci s názvem Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

Tato akce je určena především pro školy a proběhne opět v prostorách 2. patra liberecké knihovny. Pro návštěvníky jsou připraveny workshopy, soutěže a kvízy založené na znalosti nejen jazyků, ale i kultury různých jazykových prostředí. Akce je sponzorována Libereckým krajem a nakladatelstvím Oxford University Press, které poskytnou ceny pro výherce soutěží. Zajímavým zpestřením budou ukázky znakových jazyků, rozhovory s rodilými mluvčími v různých jazycích či možnost vyzkoušet si filmový dabing.

 

prostory ve 2. patře

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj