Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939

Mezinárodní konference k otázkám školství, vzdělávání a výchovy ve středoevropském prostoru v období druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Pozornost byla věnována struktuře a zaměření vzdělávacích konceptů, které určovaly podobu pedagogické a širší společenské diskuse v multietnické střední Evropě.   program konference

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj