Velikonoční posezení a povídání

Zdobení perníčků a malování kraslic bylo hlavní náplní velikonočního posezení, které se 12. dubna konalo v pobočce KVK na Králově Háji. Na  dvacet čtenářek se zde nejen seznámilo s historií a tradicí Velikonoc, ale samy si zde také mohly ozdobit perníčky, které napekla paní Dostálová i namalovat vajíčka.

Díky paní Brethové, která o Velikonocích vyprávěla i paní Dostálové, která perníčky a vajíčka nachystala i vše ptřebné pro jejich výzdobu, odcházely čtenářky s malými dárky a strávily v knihovně příjemné odpoledne.

Věra Ceéová

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj