Pasování

První třídy ZŠ Kunratická se ve školním roce 2009/2010 prostřednictvím pobočky Kunratická Krajské vědecké knihovny v Liberci opět připojily ke spolupráci na 2. ročníku projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Organizátorem je Ústav pro informace a vzdělávání Národní pedagogická knihovna Komenského. Projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti.Třída 1.b se také připojila k celorepublikovému projektu Celé Česko čte dětem. Děti se ve čtenářském deníčku označovaly, zda jim rodiče tento den četli. Ne závěr školního roku proběhla Slavnost abecedy. Děti byly pasovány na  rytíře řádu čtenářského, dostaly šerpy : Hurá už jsem čtenář! a knížku pro prvňáčka. Původní českou novinku, kretá byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let.

Alena Čejkova, pobočka na Kunratické

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj