Den indické kultury

Vystoupení hudební skupiny "Noor", tradiční indický tanec Bharatanatyam, přednáška o indické kultuře spojená s promítáním fotografií, ukázka praktické meditace, přehlídka klasických indických oděvů, relaxační zpívaná muzikoterapie, výstava fotografií, tvořivé dílny, ochutnávka indické kuchyně...  Pozvánka  Informace o projektu

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj