Pasování prvńáčků

Po třikrát navštívily letošní první třídy ze ZŠ Česká naši knihovnu. Byly pro ně připraveny dvě besedy (Zvířátka v literatuře pro děti a Rytíři v literatuře pro děti) a jedna exkurze,

Vyvrcholením spolupráce KVK v Liberci pobočky Vesec a prvních  tříd ZŠ Česká bylo Pasování prvňáčků na čtenáře. Slavnostního aktu se zúčastnily p. ředitelka KVK v Liberci paní Dagmar Helšusová a p. ředitelka ZŠ ve Vesci paní Jitka Mikešová. Obě v úvodu pozdravily děti. Po krátkém vystoupení pěveckého souboru Sedmikráska se ujala programu Rytířka krásného slova Lucka Bezděková.

Vysvětlila dětem význam pasování, vyzkoušela děti z básniček a písniček a posléze je vyzvala, aby přednesly slavnostní slib. Na závěr se děti podepsaly na památnou listinu, dostaly pasovací glejty a knížky, které žáci dostali z Projektu Už jsem čtenář, který je jedním z modulů projektu Podporujeme čtenářskou gramotnost, který financuje Ministerstvo školství ČRl

Alexandra Bezděková, pobočka ve Vesci

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj