JAK HODNOTÍTE SLUŽBY KNIHOVNY?

JAK HODNOTÍTE SLUŽBY KNIHOVNY? Pomozte nám zlepšit naše služby a zapojte se do ankety!  Dotazník k vyplnění www.knihovna-uo.cz/dotaznik/liberec/index.php/dotaznik

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj