Liberečtí správci před čtyřmi staletími

z cyklu Jak se zrodil Liberec?

úterý 12. 3. 2013, 18.00

host: Milan Svoboda, Katedra historie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TUL

Co museli konat a co uměli? Podobali se dnešním úředníkům? Lišili se? Co po nich zůstalo?
Přednáška se soustředí na několik vybraných zámeckých hejtmanů a městských úředníků z přelomu
16. a 17. věku, na jejich kariéry, schopnosti, úkoly, úspěchy i nezdary. Hlavní pozornost bude věnována
Jáchymu Ulrichovi z Rosenfeldu, dlouholetému libereckému hejtmanovi z doby Redernů.

Velký sál, 2. patro

Vstupné dobrovolné

Akce je finančně podpořena z prostředků Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj