O vzniku J50 a o lyžování v Jizerských horách

pořad z cyklu O Jizerských horách

středa 3. 4. 2013, 18.00 hdoin

hosté: Ladislav Míka, Jiří Langer

První část pořadu patřila Ladislavu Míkovi, který vzal všechno hezky od začátku. Představil počátky lyžování v Jizerských horách v šedesátých letech. Na dobových fotografiích ukázal charakteristické vybavení, využívané většinou "lyžníků". Zavzpomínal na přátelskou atmostéru, která vládla jak na společně vyšlapaných stopách, tak  i večer v horských nálevnách u sklenice piva. 

Pak se dostal k samotnému závodu a vyprávěl o skupince horolezů, která tím, že se v lednu 1968 vydala do bílé stopy, bezdečně nastartovala vznik Jizerské padesátky.

Podrobně hovořil o jednotlivých ročnících závodu od roku 1968 až po dnešek. Zmínil tradiční i výjimečné trasy, které všechny osobně absolvoval. Nezapomněl zmínit neoficiálního zakladatele J50 Karla Trousílka a pak i mnoho dalších osobností, které závodu pomáhali i se ho účastnili.

Vzpomínku věnoval také 15 horolezcům, kteří zahynuli v roce 1970 pod lavinou na expedici v Peruánských Andách. Od 4. ročníku se J50 stala Memoriálem expedice Peru.

V druhé části se chopil slova autor knihy Jizerská 50 Jiří Langer a ve třech blocích představil vývoj závodu i jeho osobnosti. Hudbou podbarvené snímky vyvolávaly u posluchačů hodně emocí a vzpomínek.

Celý pořad se krásně povedl a mnoho odcházejících oběma pánům děkovalo.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj