Oblastní galerie v Liberci v Lázních

přednáška z cyklu Umění a kultura na Liberecku

úterý 23. 4. 2013, 16.30 hodin

host: Jan Randáček, ředitel OGL

pořádá: TU v Liberci ve spolupráci s KVK v Liberci

Malý sál, 4. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj