Úloha ZOO v moderní společnosti

přednáška z cyklu Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš

čtvrtek 16.1. 2014, 18. 00 hodin 

host:  MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO v Liberci

Pan ředitel ZOO David Nejedlo zahájil přednášku hádankou. Nechal kolovat dva předměty, které si přivezl z Afriky a přítomní měli uhodnout, k jakému účelu jsou používány. V zajímavé a velmi mile vedené přenášce představil postavení a roli zoologických zahrad v současném globalizovaném světě. Na vybraných případech zmínil způsoby ochrany zvířat. Mluvil o záměrech a prolínaní mezinárodních ochranářských programů a vyjmenoval, do kterých je zapojena i liberecká zahrada. Vyprávěl o tom, jak sám vyjíždí očkovat zvířata, která pak neroznášejí choroby mezi místní obyvatelstvo. V závěru se velmi podrobně věnoval chovu zvířat v liberecké zahradě a trpělivě odpovídal na všechny dotazy.

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj