RAKOUSKO A ČESKÉ ZEMĚ/ČESKOSLOVENSKO V MINULOSTI - Rakouští občané a jejich spolupráce s tajnými službami v době tzv. studené války - případ Československo

Přednáška představila dílčí výsledky mezinárodního výzkumného projektu "Činnost československých tajných služeb v Rakousku". Konkrétně byla v jejím rámci analyzována otázka spolupráce rakouských státních občanů s československými tajnými službami v době tzv. studené války a činnost rakouských občanů proti Československu ve službách západních zpravodajských služeb. Detailněji bylo zacíleno na problematiku míry, způsobů a konkrétních dopadů spolupráce. Zároveň byly představeny některé konkrétní kauzy (např. případ Lichtenecker, Schlaperr). Ukázky z filmu "Ztracení otcové".

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj