Kěrluše a ptačí svatba aneb Zima v Lužici

přednáška o lidových zvycích v Lužici

středa 5. 3. 2014, 18.00 hodin 

host: Mgr. Milan Turek

 

Lidové zvyky v Lužici jsou podobné jako u nás, některé jsou však velice málo známé, ale přesto jsou udržovány nebo znovu obnovovány. Písně "kěrluše" na oslavu Ježíše Krista mají původ v Čechách i na území Lužice. Zpívají se v Lužici při různých příložitostech. Znovu objevovaný zvyk Ptačí svatby se stává oblíbeným představením dětí předškolního věku. Největší církevní svátek provázejí tradiční zpěvy, křížová cesta, koncerty a především velikonoční jízdy. Přednášku doprovodil videoklip "Ptačí svatba" se zpěvačkou Marou Kayserovou.

 

Pořad byl finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj