O JIZERSKÝCH HORÁCH - Jizerské hory ve filmu

Přednáška s názvem Jizerské hory ve filmu nabídla návštěvníkům zhlédnutí několika filmových dokumentů, které slovem doprovodila RNDr. Blažena Hušková spolu s Mgr. Pavlem Vinklátem. Snímky dokladovaly, jak se měnil způsob života v našich horách a představily některé zajímavé sportovní akce, historické události a proměny krajiny. Nejstarší promítnutý dokument pocházel z roku 1916. 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj